- Eupithecia tantillaria

INFO

- Ligdia adustata

INFO

 

 

覧覧覧覧覧

 

 

 

 

***

 

WWW.LEPIDOPTERA.BE

 

Eupithecia tantillaria (Boisduval, 1840)

GEOMETRIDAE

 

NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Ligdia adustata (Denis & Schiffermller, 1775)

 

►►►

Mol,Millegem, 2014

Mol, 2.6.2018

 

 

 

 

◄◄◄ Retie, Prinsenpark, apr 2019